0

Uw winkelwagen is leeg

Garantie

1. VERORDENING EN GRONDGEBIED


Alle LEGEND EBIKES-producten zijn gegarandeerd in overeenstemming met de richtlijn van de Europese Unie, 1999/44/EG, betreffende de verkoop en garantie van consumentengoederen.

De voorwaarden van deze garantie zijn alleen van toepassing op producten die binnen de Europese Unie zijn gekocht.


2. GARANTIETERMIJN


Alle LEGEND EBIKES-producten hebben een garantie van 2 jaar, met uitzondering van de batterij voor verbruiksartikelen, en op voorwaarde dat aan de gebruiksvoorwaarden beschreven in de gebruikershandleiding wordt voldaan en het bijbehorende onderhoud wordt uitgevoerd.

De termijn van 2 jaar begint te lopen vanaf de datum van aankoop, de datum die op de handelsfactuur staat.

De Power Storage Units (hierna Batterijen) die door LEGEND EBIKES worden verkocht, hebben een garantie van 2 jaar, ondanks dat ze als verbruiksartikelen worden beschouwd. Echter, na de eerste 6 maanden zal de klant moeten bewijzen dat de fout overeenkomt met een fabricagefout.

3. GARANTIEDEKKING


LEGEND EBIKES garandeert haar elektrische fietsen en andere aanverwante producten onder het handelsmerk LEGEND EBIKES tegen alle fabricage- of montagefouten, waaronder:

- De reparatie of vervanging van defecte onderdelen door anderen in goede staat (niet noodzakelijk nieuw, in het geval van vervanging).

- De arbeid die nodig is om onderdelen en componenten te installeren of te repareren, hetzij zelf, hetzij via een derde partij.

- De kosten van verzending (indien van toepassing) van onderdelen naar de gebruikers/verkooppunten om de effectiviteit van de garantie te doen gelden.

Defecten die ontstaan ​​bij de eerste montage/afstelling moeten binnen 30 dagen na ontvangst van de fiets worden geclaimd. Zodra deze periode is verstreken, zal het duidelijk zijn dat de gebruiker verantwoordelijk is voor de aanpassing van de instelling.

Met eerste montage/afstelling bedoelen we:

 • Aanpassing van versnellingen.
 • Afstellen van de remmen en remblokken.
 • Kabelgeleiding.
 • Spaken spanning.
 • Spanning van de vouwhendels (indien van toepassing).


In het geval dat verzendingen plaatsvinden tijdens de verwerking van een garantie en vervolgens wordt geverifieerd dat de incidentie is uitgesloten van dekking, is de gebruiker/het verkooppunt verantwoordelijk voor de kosten die voortvloeien uit deze verzendingen, onverminderd dat LEGEND EBIKES biedt de mogelijkheid om de reparatie van het product buiten garantie aan te bieden.

Bij verzending van onderdelen of complete fietsen geschieden deze altijd naar het oorspronkelijke land en de oorspronkelijke plaats van aankoop.

Het verlies van de actieradius van de batterij, als gevolg van de veroudering ervan, wordt niet verondersteld een fabricagefout te zijn, aangezien het een gedrag is dat inherent is aan de eigenschappen van lithium. Daarom is de garantie alleen van toepassing als het verlies aan autonomie minder dan 70% bedraagt, of als er geen 500 volledige laadcycli zijn voltooid.

In het geval dat de gebruiker/het verkooppunt LEGEND EBIKES vraagt ​​om een ​​autonomietest van de batterij uit te voeren, en het door deze test gegenereerde rapport een resultaat laat zien dat gelijk is aan of groter is dan 70%, moet eerstgenoemde de kosten dragen die worden gegenereerd door de uitvoering genoemde test, evenals de daaruit voortvloeiende verzendkosten, indien van toepassing.

De garantie van 2 jaar houdt in geen geval in dat LEGEND EBIKES verplicht is om een ​​vervangend voertuig te leveren voor de tijd die nodig is voor het oplossen van een incident dat onder de garantie valt.

De garantie vereist alleen de reparatie of vervanging van defecte onderdelen en dekt in geen geval persoonlijke en materiële schade die direct of indirect het gevolg kan zijn van het defect raken van genoemde onderdelen tijdens het gebruik.

De garantie van 2 jaar dekt in geen geval de normale slijtage van bederfelijke onderdelen van het product: verbruiksgoederen. Genoemde elementen, onderhevig aan verwering, zijn de volgende (deze lijst is louter illustratief en in geen geval beperkend):

 • Banden
 • O-ringen
 • Lampen Stationaire bekers
 • Rubberen onderdelen
 • Kettingen
 • Lucht buizen
 • Remblokken
 • Bouten
 • Lagers
 • Zadelhoezen
 • Kabels en behuizingen
 • Borgringen
 • Draden
 • Stofkappen
 • Handvatten en riemen Schijfremrotoren Rondsels
 • Pedalen
 • Spaken en nippels
 • Kernen
 • Schokbreker gewrichten


4. AANVRAAG VAN DE GARANTIE


De aanvraag van de garantieaanvraag is niet overdraagbaar en kan alleen door de oorspronkelijke koper worden uitgevoerd.

Claims met betrekking tot de garantie moeten worden verwerkt via het verkoopkanaal dat is gekoppeld aan het product onder garantie:

- In het geval van aankoop van een product in een officieel verkooppunt (fysiek of online), moet de garantie worden verwerkt via dat verkooppunt en niet via een ander.

- Als u een product rechtstreeks van LEGEND EBIKES aanschaft, moet de garantie worden verwerkt via het portaal legendebikes.com, in de sectie HELP/SUPPORT.

Om de garantie van kracht te laten worden dient de klant altijd de aankoopfactuur te overleggen.

In elk geval zal de effectieve toepassing van de garantie afhankelijk zijn van de evaluatie van de Technische Dienst (SAT) van LEGEND EBIKES, die de uitsluiting ervan kan overwegen, op voorwaarde dat u een gegronde rechtvaardiging geeft voor de aard van de storing of breuk.

 

5. UITSLUITINGEN VAN GARANTIE


5.1 De toepassing van de garantie is uitgesloten in het geval dat het defect van het defecte onderdeel of de defecte onderdelen het gevolg is van oneigenlijk en/of onachtzaam gebruik van het product.

Onder oneigenlijk en/of onzorgvuldig gebruik wordt verstaan:

- Elk ander gebruik dan de aard van het product en/of aanbevolen in de gebruiksaanwijzing.

- Het niet uitvoeren van de in de gebruiksaanwijzing aangegeven onderhoudswerkzaamheden (zoals het niet minstens om de twee maanden opladen van de batterij of het niet uitvoeren van het overeenkomstige periodieke onderhoud), of het uitvoeren van andere dan de vermelde werkzaamheden die de kwaliteit van het product in gevaar kunnen brengen.

- Breng wijzigingen aan buiten geautoriseerde werkplaatsen en/of met niet-originele of niet-goedgekeurde onderdelen.

5.2 De aanspraak op garantie is uitgesloten in geval van schade, storing of prestatieproblemen veroorzaakt door industriële luchtverontreinigende stoffen of externe invloeden (bijvoorbeeld zure regen), vogelpoep, boomsap, stenen, overstromingen, orkanen en dergelijke.

5.3 De aanspraak op garantie is uitgesloten wanneer de aard van het verzoek aanleiding geeft tot deelname van een derde partij of voortvloeit uit een opzettelijke fout.

5.4 Defecten ontstaan ​​door eerste montage/afstelling dienen binnen 30 dagen na ontvangst van de fiets te worden geclaimd. Zodra deze periode is verstreken, zal het duidelijk zijn dat de gebruiker verantwoordelijk is voor de staat van de aanpassing en daarom is de toepassing van de garantie uitgesloten.

5.5 Het aanvragen van garantie houdt in geen geval in dat LEGEND EBIKES verplicht is om een ​​vervangend voertuig te leveren voor de tijd die nodig is voor het oplossen van een incident dat onder de garantie valt.

5.6 De garantieaanvraag vereist alleen de reparatie of vervanging van defecte onderdelen en dekt in geen geval de persoonlijke en materiële schade die direct of indirect kan voortvloeien uit het defect raken tijdens het gebruik.

5.7 Het beroep op garantie is in ieder geval uitgesloten met betrekking tot de normale slijtage van de bederfelijke elementen van het product: verbruiksgoederen.

5.8 Bij een ongeval vervalt de garantie van LEGEND volledig.

Legende eBikes
Industriestraat 60
Ripollet, BARCELONA 08291 (SPANJE)
+34 93 141 33 86 / +33 644 644 490
www.legendebikes.com

support@legendebikes.com